29.12.2013
7.11.2013
Minna Lännenmäki


Piirustusalusta


Piirustusten oikeaan alareunaan lisätään nimiölaatikko (otsikkotaulu), josta selviää muun muassa suunnittelun kohde, mittakaava (suhdeluku), piirtäjän nimi ja päivämäärä
Piirustusalue


Piirustusmerkintöjä

Viivatyyppejä


Tilavarauksia


Keittiötyyppejä


Pentti Harju: Teknisen piirtämisen perusteet

Ortografinen projektio
 • menetelmä kolmiuloitteisen kappaleen esittämiseksi kaksiuloitteisena
 • näyttää kappaleen 90° välein käännetyistä kuvakulmista, joita on 6 kpl
 • käytä yhden käännön menetelmää
 • valitse pääprojektioksi (projektio edestä) se projektio, josta ilmenee selvimmin kappaleen/tuotteen muoto, rakenne tai toiminta
 • valitse pääprojektion asennoksi osapiirustuksissa pääasiallisen tai tärkeimmän valmistustavan mukainen asento
 • vältä katkoviivojen käyttöä. Älä mitoita katkoviivoihin
 • jos käytät yksinkertaistettua yms. esitystapaa, se ei saa johtaa tulkinnanvaraisuuteen
 • piirrä symmetriakeskiviivat symmetrisiin kappaleisiin ja symmetrisiin osioihin

Yhden pakopisteen perspektiivi
 • katsojasta poispäin menevät viivat kohtaavat yhdessä kohtaamispisteessä eli pakopisteessä, yleensä kuvan alueella

Aksonometrinen perspektiivi (kavaljeeri- eli sotilasperspektiivi)
 • katsojaa kohti olevan tason reunaviivat ovat luonnollisessa asennossaan, mutta siitä poispäin suorassa kulmassa olevat viivat esitetään 45 asteen kulmassa
 • aksonometria on menetelmä, jolla kolmiulotteisesta kappaleesta voidaan muodostaa lineaarisesti projisoimalla kuva kaksiulotteiselle pinnalle, ja tässä suhteessa se muistuttaa perspektiiviä